Τα multiplier slots

Το multiplier slot πληρώνει για κάθε σύμβολο που κερδίζει, τα χρήματα που παίξατε επί την απόδοση που πληρώνει ο συνδυασμός από σύμβολα που πετύχατε. Για παράδειγμα αν το slot πληρώνει 5 νομίσματα για κάθε τριπλό συνδυασμό από κερασάκια που θα πετύχετε τότε αν παίξετε ένα νόμισμα θα κερδίσετε 5 ενώ...